مجموعه دیدنی آبشار سنگ نو


منطقه دیدنی آبشار سنگ نو


این منطقه در جنوب شهر بهشهر، شرقی‌ترین شهرستان استان مازندران قرار دارد.مجموعه دیدنی سنگ نو در اعماق جنگل‌های کوه‌های پیش کوه جهان مورا در البرز شرقی قرار گرفته و شامل چهار آبشار است که بزرگترین آن حدود 12 متر ارتفاع دارد.پوشش گیاهی منطقه به طور عمده درختان بلوط وحشی انجیلی ممرز و انواع سرخس به ویژه گونه سرخس عقابی است.رودخانه در اثر فرسایش بستر رسوبی در طول زمان ایجاد شده و آب آن بسیار گواراست.


/ 0 نظر / 6 بازدید