معرفی اماکن طبیعی 1 (غار حمام خدایی)-;{@


در فاصله 30 کیلومتری گالیکش در اخرین روستای جنوب شرقی در منطقه کوهستانی به نام پنو وبا فاصله 500 متری ا ز روستا چشمه وغاری وجود دارد که دیدن ان برای هر گردشگری خالی از لطف نیست .
از گالیکش تا مرکز دهستان نیلکوه که فارسیان نام دارد 24 کیلومتر است.
از حاشیه فارسیان که بگذرید به روستای بعدی که کیارام نام دارد میرسیم که 6 کیلومتر از فارسیان فاصله دارد.
روستای بعدی پادلدل است که ان هم 5 کیلومتر ی با کیارام فاصله دارداز کیارام تا پنو هم 5 یا 6 کیلومترسر بالایی است .از وسط روستای پنو می گذریم به سرزیری میرسیم وبعد حدود 100 متر داخل دره سرزیر میشویم و به رود خانه ای میرسیم که یکی از سر شاخه های رود خانه گالیکش است.
حال در بالای سرتان حدود 15 متر دهانه غار پیدا است که به قد یک انسان وعرض بیشترا ز یک متر کاملا سنگی نمایان است ا زداخل غار ابی به میزان 10 اینچ که چندان سرد هم نیست بیرون می اید .
اب با فاصله ای تقریبا 5یا6 متری از پرتگاه تقریبا 5متر به پایین می ریزد وابشاری درست می کند که عرض ان تقریبا 8متری است وو چون یک حمام طبیعی وبقول مردم خدایی بوجود می اید به ان حمام خدایی می گویند.
واما غار از ابتدا ی غار که بسیار تاریک است تا انتها که راهروهای متعددی دارد حدود 70 متری است سقف غار پرازخفاش بود صدایی خاص شبیه هیس هیس مار داشتند .
ترس واشتیاق کار خودشونو دنبال میکنند نزدیکی انتهای غارا ز یک کانال اب میامد و چند متر ان طرف تر صدای خیلی بلندی از سرزیر شدن اب میامد ابشاری احتمالا بلند در ان طرف بود ؟
به لاک پشتها نگاه کنید انها تنهاوقتی پیشرفت میکنند که سرشان را ز لاک خود بیرون میاورند .(جیمز بریانت)
شاید روزی دیگر بهتر غار نوردی کنیم

/ 0 نظر / 5 بازدید