معنای تهران و شمیران :
تهران که به قول مورخان جزء قصران ری بوده ، برادری هم داشته بنام ( مهران). این قریۀ مهران در زمانهای گذشته از تهران معروفتر و بزرگتر بوده است و این هر دو به علت این که در پائین یا دامنۀ سلسله جبال البرز قرار گرفته بودند، به این نام خوانده می شدند و به روایتی ( ران) که در آخر تهران و مهران آمده است، مفهوم دامنه و پائین داشته اند و شمیران که بر فراز آنها قرار داشته معنی ( شم) یعنی بالا و ( ران) که دامنه است را می دهد.
بطوریکه در کتاب روضة الصفا آمده : " تهران و مهران در پهنۀ دامنۀ البرز دو قریه بودند که بعد از خرابی ری بازماندگان این نواحی در تهران جمع شدند. " در محل قریۀ مهران در حال حاضر ( باغ مهران) در جادۀ قدیم شمیران (خیابان شریعتی کنونی) و در حدود سه راه ضرابخانه جای دارد و خاندان مهران که در زمان اشکانیان معروف بوده اند ، از اهالی مهران بوده اند. می گویند که بهرام چوبینه سردار معروف ساسانی که از خاندان مهران بوده از اهالی قریۀ مهران بوده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید